TA/450

Ψηφιακός θερμοστάτης – Επίτοιχος

Η τοποθέτηση σε τοίχο, το καθαρό περίγραμμα, οι μειωμένες εξωτερικές διαστάσεις (πάχος μόλις 19 mm) κάνουν το προϊόν κατάλληλο για κάθε σύστημα και οποιοδήποτε περιβάλλον. Διαθέτει δύο λειτουργίες ελέγχου θερμοκρασίας: PI (proportional – integral) και διαφορικό σχεδιασμένο για να μειώνει τον αριθμό κύκλων ανάφλεξης του λέβητα, σε σχέση με τη διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας χώρου και της καθορισμένης τιμής. Είναι επομένως δυνατή η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας ενώ ταυτόχρονα διατηρείται υψηλό το επίπεδο άνεσης.

Σχεδιασμένο με την επιλογή τηλεχειρισμού μέσω απλής τηλεφωνικής γραμμής ή για την σύνδεση με μαγνητική επαφή για την απενεργοποίηση του συστήματος, όταν ένα παράθυρο μείνει ανοικτό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • • (Μ x Υ x Π) 120 x 86 x 19,7 mm
  • Λειτουργία Θέρμανσης – Ψύξης.
  • Τροφοδοσία από 3 μπαταρίες (AAA LR03) 1.5V (δεν περιλαμβάνονται).
  • LCD Οθόνη υγρών κρυστάλλων
  • Ρύθμιση θερμοκρασίας για 2 διαφορετικούς χρήστες
  • Συμβαδίζει αισθητικά με τις πιο κοινές σειρές διακοπτών
  • Επίτοιχη τοποθέτηση

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΩΜΑ

Το σώμα του θερμοστάτη μπορεί να αφαιρεθεί από την εγκατάσταση ώστε να προγραμματιστεί εύκολα από τον χρήστη.

Λειτουργίες

Προγραμματισμός θερμοκρασίας σε 3 επίπεδα (COMFORT, ECO, NIGHT)

Είναι δυνατόν να ρυθμίσετε 3 διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας (άνεση, οικονομία, νύχτα) για κάθε ώρα της ημέρας και για μέρα της εβδομάδας. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετική τιμή θερμοκρασίας σε κάθε ένα από τα 3 διαθέσιμα επίπεδα.

Ρύθμιση του διαφορικού θερμοκρασίας από 0 ° C έως 0,9 ° C

Αυτό το σύστημα ελέγχου συνιστάται για εγκαταστάσεις που είναι ιδιαίτερα δύσκολες στον έλεγχο, όπως εκείνες που αντιμετωπίζουν εξαιρετικές αποκλίσεις στην εξωτερική θερμοκρασία. Εξασφαλίζει το μέγιστο όφελος από την εγκατάσταση με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Για την προσαρμογή του σε εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζονται από διαφορετικές θερμικές αδράνειες (θερμοπομπούς, ενδοδαπέδια θέρμανση, ηλεκτρικές θερμάστρες ) το διαφορικό της θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 0,1 ° C και 0,9 ° C.

Λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας PI (proportional – integral)

Επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας σε συνδυασμό με την μέγιστη άνεση στο χώρο, διότι μειώνει τον χρόνο λειτουργίας του λέβητα λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά μεταξύ της ρυθμισμένης τιμής της θερμοκρασίας και της θερμοκρασίας χώρου. Όσο μικρότερη είναι η διαφορά μεταξύ αυτών των θερμοκρασιών, τόσο μικρότερος θα είναι και ο χρόνος ανάφλεξης του λέβητα σε σύγκριση με προηγουμένως. Η ρύθμιση αυτών των παραμέτρων γίνεται ευκολότερη χάρη στα 3 προκαθορισμένα προγράμματα και στο πρόγραμμα που μπορεί να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα.

Βαθμονόμηση μέτρησης θερμοκρασίας

Εάν ο θερμοστάτης δεν έχει εγκατασταθεί σωστά (π.χ. βρίσκεται κοντά σε μια πηγή θερμότητας),η μέτρηση της θερμοκρασίας μπορεί να είναι εσφαλμένη ή να μην αντιστοιχεί στην πραγματική θερμοκρασία. Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, είναι δυνατή η βαθμονόμηση της ένδειξης θερμοκρασίας σε  ± 3 ° C και με αυτόν τον τρόπο να βελτιστοποιηθεί η άνεση και η κατανάλωση.

Αντιπαγωτική προστασία

Ακόμη και αν έχει επιλεγεί η λειτουργία PI, στην αντιπαγωτική λειτουργία η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί για τη λειτουργία της θέρμανσης θα διατηρηθεί αλλά μόνο με διαφορικό έλεγχο.

Ωρομετρητής

Ένας μετρητής που καταγράφει τις συνολικές ώρες λειτουργίας του συστήματος.

Κλείδωμα της ρύθμισης της θερμοκρασίας χώρου.

Επιτρέπει το κλείδωμα του προγραμματισμού του σημείου θερμοκρασίας, αποφεύγοντας έτσι τυχαίες αλλαγές στις ρυθμίσεις. Με τη χρήση αυτής της δυνατότητας ο χρήστης είναι ελεύθερος να επιλέξει ένα από τα τρία προ-προγραμματισμένα επίπεδα χωρίς να έχει την επιλογή να τα αλλάξει.

Απομακρυσμένος έλεγχος συστήματος

Συνδέοντας στους κατάλληλους ακροδέκτες του θερμοστάτη , μία ειδική συσκευή που συνεργάζεται με απλή τηλεφωνική γραμμή, είναι δυνατό είτε να ενεργοποιήσετε εξ αποστάσεως το πρόγραμμα λειτουργίας comfort στην επιθυμητή εποχή (θέρμανση ή ψύξη).

Προσαρμοζόμενα τυπικά προγράμματα λειτουργίας

Ο χρονοθερμοστάτης είναι έτοιμος για χρήση, με πρότυπα προγράμματα (θέρμανση και ψύξη) εγκαταστημένα στην μνήμη της συσκευής, τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν και να επαναρυθμιστούν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χάρη σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών και πρόσθετων προγραμμάτων (χειροκίνητο και αντιπαγωτικό χρονοδιακόπτη ρυθμιζόμενο έως 99 ώρες ή ημέρες και ένα πρόγραμμα γενικής χρήσης), η συσκευή προσαρμόζεται σε κάθε ανάγκη.

Πρόγραμμα γενικής χρήσης

Ένα προσαρμοσμένο και αποθηκευμένο αυτόματο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας μέχρι τα μεσάνυχτα ή μέχρι την χειροκίνητη απενεργοποίηση του. Η ενεργοποίηση του προγράμματος γενικής χρήσης μπορεί να οριστεί για οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας και θα παραμείνει σε λειτουργία για την υπόλοιπη διάρκεια της ίδιας ημέρας.

Πρόγραμμα διακοπών (χειροκίνητος χρονοδιακόπτης)

Επιτρέπει τη ρύθμιση μιας σταθερής θερμοκρασίας για λίγες ώρες ή λίγες μέρες (για παράδειγμα, για να διατηρηθεί μια άνετη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια μίας εκδήλωσης ή για να ρυθμιστεί μια θερμοκρασία προστασίας έναντι παγετού κατά τη διάρκεια των απουσιών μέσα στο χειμώνα).

Περίοδος καθυστέρησης εκκίνησης συστήματος και διακοπής λειτουργίας

Επιτρέπει στον χρονοθερμοστάτη να καθυστερήσει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συστήματος κατά 15, 30 ή 45 λεπτά για να επιτευχθεί ακριβέστερη διαχείριση της θερμοκρασίας του δωματίου και να βελτιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας.

Προπορεία αυτόματης ενεργοποίησης του συστήματος

Επιτρέπει στον χρονοθερμοστάτη να προσαρμοστεί με σκοπό την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας ακριβώς στον επιλεγμένο χρόνο.

Προϊόντα και κωδικοί